Het SamenwerkingsverbandAlle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs te realiseren. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. Niet alleen alle reformatorische scholen in Nederland zijn hierbij aangesloten, maar ook de reformatorische scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dit landelijk samenwerkingsverband is opgesplitst in vier regio’s. Onze school is aangesloten bij Berséba regio Randstad.

Het zorgloket

Als het ondersteuningsteam van een primair onderwijs school tot de conclusie komt, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar het speciaal onderwijs te gaan, vraagt de basisschool in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan. Dit doet de school bij het loket van Berseba regio Randstad. Zij beslissen over de toelaatbaarheid. Alleen na een positief besluit, dan kan het kind geplaatst worden in het speciaal onderwijs.

Bij dit loket kan de school ook met andere vragen terecht:
-
het samen met ouders aanvragen van een extra ondersteuningsbudget voor leerlingen die zeer            
moeilijk leren, een lichamelijk handicap hebben of langdurig ziek zijn. Het ondersteuningsteam             van de school besluit samen met de ouders om zo’n budget aan te vragen;
-
het inwinnen van advies, wanneer het ondersteuningsteam er zelf niet uitkomt;
-
het beantwoorden van advies- of informatievragen door ouders.

Dit zorgloket is per e-mail via loket-randstad@berseba.nl bereikbaar.

Voor meer informatie over Berséba, klik hier
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring