De MedezeggenschapsRaadDe medezeggenschapsraad is samengesteld uit twee leden van de ouders en twee leden van het personeel. De leden voor de raad worden gekozen indien er voldoende kandidaten zijn. Vanuit het bestuur treedt de schoolleider op als contactpersoon en is bij de vergaderingen aanwezig. Samen met de Samuëlschool vormen alle leden van beide raden de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de regel worden de vergaderingen samen begonnen en is het tweede deel van de vergadering voor de raden afzonderlijk. Aan de orde komen diverse agendapunten in het belang van de leerlingen, ouders, personeel en de organisatie van de school. Inbrengen van agendapunten kan schriftelijk bij de secretaris van de raad.

De huidige ledenLeden - namens ouders Mw. B. Hoogendoorn, Samuëlschool ZML en een vacature voor Samuëlschool Gedrag
Leden – namens personeel Mw. M. Dingemanse-Bogaard, Samuëlschool ZML en Mw. C.H.Kasbergen – Bal, Samuelschool Gedrag.
               
E-mail          mr@samuelschoolgouda.nl


De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraadDe Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit zes personen. Van elk van de vijf scholen van onze stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad neemt één persoon uit de medezeggenschapsraad (MR) van elke school zitting in de GMR. Daarnaast wordt aan de GMR een zesde persoon toegevoegd. Dit is wettelijk vereist, omdat in de MR en in de GMR altijd het aantal ouders en het aantal personeelsleden gelijk moet zijn.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring