Zorg op onze school


Op deze pagina vindt u alle informatie over de zorg in- en rondom onze school.
Wij mogen weten dat God ons zal beschermen en onze Toevlucht zal zijn, zoals de tekst uit Psalm 91:4 ook vermeld. Vanuit deze gedachte willen wij de zorg voor onze kinderen inrichten. Gebaseerd op de liefde en bescherming die ze zo nodig hebben.
Onze school is onderdeel van het samenwerkingsverband Berséba, zie voor meer informatie hierover onder het kopje Samenwerkingsverband

Buiten de mensen in dienst van de Samuëlschool, werken wij veel samen met vaste externe partijen, zie hiervoor het kopje Samenwerkende partijen

Onder het kopje Zorgondersteuningsplan vindt u de uitleg en verantwoording van alle zorg die op onze school geregeld is, als ook de visie en doelen voor de toekomst.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring