Samuëlschool SO GedragDe Samuëlschool SO gedrag is een onderdeel van de Stichting Reformatorisch Speciaal Onderwijs Randstad. Wij bieden onderwijs aan kinderen met een gedragsbeperking of ontwikkelingsstoornis, met een Toelaatbaarheidsverklaring voor Cluster 4 onderwijs. Wij zijn een kleinschalige school met gemiddeld 3 tot 4 groepen in Gouda Goverwelle.

Ons LogoMet het logo van onze school willen we uitdrukken wat kenmerkend is voor onze school. Het logo bestaat uit twee kinderfiguren, een blauw figuur van een volwassene en een blad. Het blad wijst op leven en groei. Zo ontwikkelen de kinderen zich tijdens hun schoolperiode cognitief maar ook sociaal-emotioneel. Wie goed kijkt ziet dat het blad ook gescheurd en geknakt is. Zo ervaren veel van onze leerlingen een (gedrags)belemmering waarmee ze in hun ontwikkeling te maken hebben. De blauwe figuur symboliseert de volwassene (ouder, leerkracht, begeleider) als identificatiefiguur, opvoeder en begeleider voor de kinderen bij hun ontwikkeling. Deze figuur is naar boven gericht, waarmee wordt uitgebeeld dat hij/zij de kinderen vanuit de relatie met God begeleidt en dit in het persoonlijk handelen voorleeft, in afhankelijkheid van Gods zegen. De kinderen mogen de identificatiefiguur in pedagogisch en didactisch opzicht volgen. De naar boven gerichte armen duiden eveneens op (de opdracht om te) leven tot Gods eer.


Voor meer informatie over onze school, kijkt u vooral verder op onze website of neem contact met ons op.
© 2024 Samuëlschool  - Disclaimer - Privacyverklaring