Identiteit

 

Als reformatorische school is de Bijbel de grondslag van onze identiteit. Naar onze overtuiging is de Bijbel het onfeilbare Woord van God, zoals dit kernachtig is beschreven in de Drie Formuleren van Enigheid. Gods Woord is de Bron waaruit we werken en onze leerlingen onderwijs geven. De identiteit van ons onderwijs komt in de dagelijkse praktijk van het schoolleven tot uitdrukking. We geven hiervan een aantal voorbeelden:

  • Elke morgen is er een dagopening waarin  bidden, zingen en het Bijbel-verhaal een plaats heeft. Wanneer de kinderen zelf kunnen lezen, wordt ook het Bijbellezen geoefend.
  • Viering van de christelijke feestdagen: deze dagen en hun betekenis krijgen op school ruime aandacht.
  • In de kleding van de leerlingen; we verwachten dat meisjes een rok dragen. Van alle leerlingen verwachten we dat ze er verzorgd uit zien.
  • We leren de kinderen eerbied voor God, respect voor de naaste en zorg voor zijn/haar omgeving. In de praktijk betekent dit dat we niet vloeken, niet schelden en zorgvuldig omgaan met spullen van onszelf en anderen.

Onze identiteitspositie heeft gevolgen voor de  keuzes die wij maken in het onderwijs. Daartegenover staat dat er veel zaken in het schoolleven zijn die vastliggen in bijvoorbeeld de wetgeving, personeelsbeleid, de inzet van financiële middelen. Binnen deze kaders richten we als school onze keuzes met name op de volgende zaken:

  • Het doorvertalen van onze identiteit in ons onderwijs.
  • Het onderwijs van de school zo gestalte geven dat de leerlingen in hun ontwikkeling gestimuleerd worden.
  • Het onderwijs zo inrichten dat onze onderwijskundige kwaliteit stijgt.

Als volwassenen zijn we binnen ons onderwijs voorbeeldfiguren voor onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers ons steunen in het uitdragen van onze overtuiging en de grondslag onderschrijven.

We hebben binnen deze identiteit rekening te houden met het spanningsveld waarin we staan; de Bijbelse invulling en de maatschappelijk eisen die aan het onderwijs worden gesteld.

Onze grondslag doortrekt ons zijn, onze levensbeschouwing en daarmee alles wat tot uitdrukking komt in ons denken, spreken en handelen. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen, ontleend aan Gods Woord, bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.

 

Terug naar Home

Contact

Samuëlschool - SO Gedrag
Wilhelmina van Pruisenlaan 409
2807 MH Gouda
0182-743007
gedrag@samuelschoolgouda.nl
Routebeschrijving